Jesteś:Strona główna 

Przystań jachtowa „Port – Płaszów” na rzece Wiśle w Krakowie

Przystań jachtowa „Port – Płaszów” na rzece Wiśle w Krakowie

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowoczesnego portu i przystani jachtowej w istniejącej zatoce portowej na rzece Wiśle w pobliżu stopnia wodnego Dąbie.

Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA

Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA

Usytuowany malowniczo na prawym brzegu Wisły Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA znajduje się na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

W miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji do niedawna funkcjonował miejski basen rekreacyjno - sportowy.

Wielofunkcyjna hala widowiskowo sportowa TS Wisła

Wielofunkcyjna hala widowiskowo sportowa TS Wisła

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnej hali sportowej o pojemności około 4 tysięcy widzów, (widownie ułożone wzdłuż dłuższych boków hali oraz dwóch trybun górnych, które mieszczą 4 tys. miejsc.

Budowa Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Centrum Obsługi Inwestora - obiekt składający się z dwóch budynków (4 i 5 kondygnacyjnego) połączonych przewiązkami i wspólnym traktem komunikacyjnym – pasażem, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego.

12345

O projekcie PPP NOWE PERSPEKTYWY

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie od początku swojej działalności podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy, doświadczeń i partnerów do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ono postrzegane jako atrakcyjny i alternatywny sposób realizacji zadań publicznych, który w najbliższych latach zyskiwać będzie na znaczeniu ze względu na rosnące potrzeby oraz przewidywane zmniejszanie się możliwych do wykorzystania przez Polskę środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednym z wazniejszych przedsięwzięć ZIS w tej dziedzinie był projekt „PPP nowe perspektywy – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa”, przygotowany i realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, posiadającymi szerokie doświadczenia i długoletni staż we wdrażaniu projektów PPP. Podmiotami tymi były: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

 

Podstawowym celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski oraz Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast jednym ze znaczących elementów realizacji projektu było utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Oprócz trzech seminariów połączonych z warsztatami oraz konferencji i wizyt studyjnych, projekt łączył różnorodne działania  promocyjne, stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego,  przygotowanie i wydanie katalogu ofert, publikacji projektowej, materiałów seminaryjnych i konferencyjnych, prezentacji multimedialnej, a także badania marketingowe i wykonanie kompleksowych analiz dla modelowej inwestycji w formule PPP.

 

Finansowanie projektu

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolskie w europejskich sieciach współpracy.

Wartość projektu wyniosła ok. 1,4 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% (ponad 1,2 mln złotych) oraz udział własny Gminy Miejskiej Kraków 15% (0,2 mln złotych).

Newsletter

Poleć znajomym...

Aktualności

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się