Jesteś:Strona główna 

Przystań jachtowa „Port – Płaszów” na rzece Wiśle w Krakowie

Przystań jachtowa „Port – Płaszów” na rzece Wiśle w Krakowie

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowoczesnego portu i przystani jachtowej w istniejącej zatoce portowej na rzece Wiśle w pobliżu stopnia wodnego Dąbie.

Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA

Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA

Usytuowany malowniczo na prawym brzegu Wisły Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA znajduje się na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

W miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji do niedawna funkcjonował miejski basen rekreacyjno - sportowy.

Wielofunkcyjna hala widowiskowo sportowa TS Wisła

Wielofunkcyjna hala widowiskowo sportowa TS Wisła

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnej hali sportowej o pojemności około 4 tysięcy widzów, (widownie ułożone wzdłuż dłuższych boków hali oraz dwóch trybun górnych, które mieszczą 4 tys. miejsc.

Budowa Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Centrum Obsługi Inwestora - obiekt składający się z dwóch budynków (4 i 5 kondygnacyjnego) połączonych przewiązkami i wspólnym traktem komunikacyjnym – pasażem, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego.

12345

O projekcie PPP NOWE PERSPEKTYWY

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie od początku swojej działalności podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy, doświadczeń i partnerów do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest ono postrzegane jako atrakcyjny i alternatywny sposób realizacji zadań publicznych, który w najbliższych latach zyskiwać będzie na znaczeniu ze względu na rosnące potrzeby oraz przewidywane zmniejszanie się możliwych do wykorzystania przez Polskę środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednym z wazniejszych przedsięwzięć ZIS w tej dziedzinie był projekt „PPP nowe perspektywy – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa”, przygotowany i realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, posiadającymi szerokie doświadczenia i długoletni staż we wdrażaniu projektów PPP. Podmiotami tymi były: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC, Londyn) przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) wraz z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce.

 

Podstawowym celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski oraz Krakowa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast jednym ze znaczących elementów realizacji projektu było utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Oprócz trzech seminariów połączonych z warsztatami oraz konferencji i wizyt studyjnych, projekt łączył różnorodne działania  promocyjne, stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego,  przygotowanie i wydanie katalogu ofert, publikacji projektowej, materiałów seminaryjnych i konferencyjnych, prezentacji multimedialnej, a także badania marketingowe i wykonanie kompleksowych analiz dla modelowej inwestycji w formule PPP.

 

Finansowanie projektu

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolskie w europejskich sieciach współpracy.

Wartość projektu wyniosła ok. 1,4 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% (ponad 1,2 mln złotych) oraz udział własny Gminy Miejskiej Kraków 15% (0,2 mln złotych).

Newsletter

Poleć znajomym...

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się