Miasto Krakow ZIS

Samorządowa sesja PPP – fotoreportaż

akademiapppDzięki uprzejmości portalu PPPAkademia prezentujemy fotorelację  z „Polsko-niemiecko-ukraińskiej samorządowej sesji PPP”, która odbyła się w dniu 19 października 2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Organizatorem sesji był Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz z Instytutem PPP z Warszawy. Sesja zorganizowana była w ramach projektu partnerskiego Krakowa, Norymbergi i Lwowa pn. „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk w zakresie PPP. Wzięło w nim udział 100 osób, wśród nich delegacje z Norymbergi i Lwowa, przedstawiciele podmiotów publicznych z całej Polski, a także firmy zaangażowane w realizację projektów PPP. Sesję otworzył Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Wspólnie z nim  uczestników konferencji powitali Oleh Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie oraz Isolde Felskau, Z-ca Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie.

Doświadczeniami z realizacji projektów podzielili się reprezentanci firm Warbud SA (Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu) oraz Siemens Sp. z o.o.(Marek Tobiacelli, Dyrektor Działu Efektywności Energetycznej). Z dużym zainteresowaniem spotkały się także wystąpienia gości z Niemiec: Berhnarda Kohla, Dyrektora ds. Budownictwa w Bawarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu oraz Haralda Riedla, Skarbnika Miasta Norymbergi. Krakowskie projekty koncesyjne przedstawili Janina Pokrywa z Wydział Inwestycji UMK, Łukasz Franek z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Przemysław Chwała z Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Na koniec sesji odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów, zaproszonych ekspertów i reprezentantów delegacji niemieckiej i ukraińskiej, podczas której rozmawiano o barierach, szansach i perspektywach na przyszłość związanych z ppp jaka formą realizacji zadań publicznych.

Zapraszamy także do lektury artykułu dotyczącego sesji na portalu PPPAkademia.