Miasto Krakow ZIS

Prezentacje z konferencji

Za zgodą prelegentów udostępniamy Państwu prezentacje z „Polsko-niemiecko-ukraińskiej samorządowej sesji PPP”, która odbyła się w dniu 19 października 2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Sesja została zorganizowana w ramach projektu „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP” dzięki współpracy z urzędami miejskimi Norymbergi i Lwowa oraz dzięki wsparciu  finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Zobacz prezentacje:

Marcin Wawrzyniak, Instytut PPP: Uwarunkowania i ogólna  charakterystyka ppp w Polsce (plik pdf)

Mirosław Józefczuk, Warbud SA:  Doświadczenia Grupy Vinci w realizacji projektów ppp (plik pdf)

Marek Tobiacelli, Siemens Sp. z o.o.: Dobre polskie praktyki ppp w dziedzinie podnoszenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (plik pdf)

Janina Pokrywa, Wydział Inwestycji UMK: Projekty zrealizowane: Parking podziemny (Plac Na Groblach) i Cmentarz komunalny (Podgórki Tynieckie) (plik pdf)

Łukasz Franek, ZIKiT: Koncesje w realizacji: Lamusownia, Wiaty przystankowe, Rower miejski (plik pdf)

Bernhard Kohl, Bawarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Transportu: PPP w Bawarii. Wspieranie lokalnych inicjatyw PPP przez rząd bawarski (plik pdf)

Harald Riedel, Urząd Miasta Norymbergi: czynniki decydujące o wyborze ppp jako formy realizacji inwestycji (plik pdf)

Janina Pokrywa, Wydział Inwestycji UMK: Projekty planowane: Centrum Obsługi Inwestora (plik pdf)

Przemysław Chwała, ZIS: Projekt w trakcie wyboru partnera prywatnego – Centrum Sportu i Rekreacji przy Eisenberga (plik pdf)

Informujemy, że wykorzystanie całości lub części prezentacji w celach publikacji wymaga zgody autorów.