Miasto Krakow ZIS

Podsumowanie projektu

W grudniu 2016 roku staraniem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ukazała się publikacja podsumowująca działania przeprowadzone w ramach projektu „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa  PPP”.

W publikacji szeroko omówiono wyniki wizyt studyjnych w Norymberdze, Lwowie i Krakowie, październikowej konferencji  zrealizowanej w krakowskim Magistracie z udziałem wszystkich partnerów projektowych. Dużo miejsca poświęcono wystąpieniom ekspertów oraz prezentacji realizowanych i przygotowywanych przez miasta partnerskie projektów PPP.

Publikacja wydana została w języku polskim, zawiera obszerne wprowadzenie i podsumowanie w językach niemieckim i ukraińskim.

Zapraszamy do lektury (pobierz plik pdf)