Jesteś:Oferty PPP ›› Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga poziom OPowiększ
Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga 1Powiększ
Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga 2Powiększ
Eisenberga poziom O

Eisenberga 1

Eisenberga 2

Opis projektu

W miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji do niedawna funkcjonował miejski basen rekreacyjno - sportowy. Jednakże ze względu na dekapitalizację i zniszczenie substancji poprzez wieloletnią eksploatację obiektu – basen zamknięto. Warto podkreślić, że jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt tego typu w Krakowie. Przez wiele lat mieszkańcy miasta, a także turyści tłumnie korzystali z obiektu.

Powierzchnia terenu przeznaczona na przedmiotową inwestycję wynosi ok. 1,8 ha (tj. ok. 18.000 m2), jest zlokalizowana w centrum Krakowa w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

Podmiot publiczny oczekuje, że obiekt będzie spełniał następujące funkcje:

- strefa pływalni rekreacyjnej;

- strefa fitness wraz z usługami SPA, wellness, z siłownią i saunami, etc.;

- strefa komercyjna (preferowane usługi: gastronomia, hotel i centrum konferencyjne) wraz z zapleczem biurowym;

- strefa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej.

 

Własność terenu: Gmina Miejska Kraków.

 

Oszacowano wstępnie koszt części sportowo-rekreacyjnej inwestycji na kwotę ok. 45,1 mln PLN (szacunkowa wartość inwestycji bez gruntów). Ostateczny koszt zostanie określony na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej podczas negocjacji z partnerem prywatnym.Lokalizacja

Aktualności

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Wiosną tego roku Krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej zainicjował nowy projekt międzynarodowy pn. „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”. Jego celem jest podnoszenie kompetencji oraz wymiana doświadczeń w zakresie ppp między miastami partnerskimi Krakowem, Norymbergą i Lwowem. Po wizycie w Norymberdze i Lwowie nadszedł czas na zaprezentowanie doświadczeń polskich, w tym również krakowskich. 19 października 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się w związku z tym konferencja podsumowująca projekt.

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. kilkuosobowa delegacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w towarzystwie 2 ekspertów z warszawskiego Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odwiedziła Lwów. Wizyta odbyła się w ramach projektu partnerskiego „Polsko-niemiecko-ukraińska Inicjatywa PPP” zainicjowanego i realizowanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z urzędami miejskimi Norymbergi i Lwowa.

Partnerzy

 
close
Wyloguj się