Jesteś:Oferty PPP ›› Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie

Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga poziom OPowiększ
Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga 1Powiększ
Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie
Eisenberga 2Powiększ
Eisenberga poziom O

Eisenberga 1

Eisenberga 2

Opis projektu

W miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji do niedawna funkcjonował miejski basen rekreacyjno - sportowy. Jednakże ze względu na dekapitalizację i zniszczenie substancji poprzez wieloletnią eksploatację obiektu – basen zamknięto. Warto podkreślić, że jest to najbardziej rozpoznawalny obiekt tego typu w Krakowie. Przez wiele lat mieszkańcy miasta, a także turyści tłumnie korzystali z obiektu.

Powierzchnia terenu przeznaczona na przedmiotową inwestycję wynosi ok. 1,8 ha (tj. ok. 18.000 m2), jest zlokalizowana w centrum Krakowa w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

Podmiot publiczny oczekuje, że obiekt będzie spełniał następujące funkcje:

- strefa pływalni rekreacyjnej;

- strefa fitness wraz z usługami SPA, wellness, z siłownią i saunami, etc.;

- strefa komercyjna (preferowane usługi: gastronomia, hotel i centrum konferencyjne) wraz z zapleczem biurowym;

- strefa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej.

 

Własność terenu: Gmina Miejska Kraków.

 

Oszacowano wstępnie koszt części sportowo-rekreacyjnej inwestycji na kwotę ok. 45,1 mln PLN (szacunkowa wartość inwestycji bez gruntów). Ostateczny koszt zostanie określony na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej podczas negocjacji z partnerem prywatnym.Lokalizacja

Aktualności

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do wyrażenia opinii odnośnie podstawowych założeń realizacji projektu pn.: „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” planowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

Partnerzy

 
close
Wyloguj się