Jesteś:O projekcie ›› ZIS 

O Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa, podlegająca bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

 

ZIS jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, która skupia w ramach swej działalności szeroki zakres kompetencji w niemal wszystkich obszarach sportu w zakresie statutowych obowiązków Gminy.

 

Cele działalności

  • rozbudowa bazy sportowej w Krakowie,
  • utrzymanie istniejącej bazy na jak najwyższym poziomie,
  • popularyzacja sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Krakowa,
  • organizacja imprez sportowych.

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie realizuje rządowy program „Moje Boisko, Orlik 2012” w ramach którego wybudowano do tej pory 14 nowoczesnych kompleksów boisk sportowych dla mieszkańców Krakowa.

 

ZIS jest organizatorem dużych imprez sportowych m.in. Cracovia Maraton, Bieg Trzech Kopców, a także współorganizatorem ostatniego etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne – meta w Krakowie.

 

ZIS prowadzi nowoczesną platformę internetową www.sport.krakow.pl, która stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat sportu, rekreacji, bazy obiektów sportowych oraz imprez i wydarzeń sportowych odbywających się w Krakowie, przydatnych zarówno dla turystów jak i mieszkańców miasta.

 

Na firmowej stronie www.zis.krakow.pl stworzono interaktywną mapę, na której zostały umieszczone wszystkie gminne obiekty sportowe w Krakowie. Strona ta zawiera także inne istotne informacje na temat działalności jednostki, w tym informacje dotyczące inwestycji sportowych oraz organizowanych przetargów.

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się