Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› MAPPP

MAPPP

MAPPP została powołana na podstawie zarządzenia z dnia 19 października 2004 r. i utworzona 27 maja 2005 r. Jest to organ międzyresortowy, administracyjnie powiązany z Ministerstwem Finansów, Gospodarki i Pracy (MINEFE) i działa dla pożytku całej sfery publicznej. MAPPP jest państwową organizacją ekspercką, której rolą jest służenie zarówno jednostkom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, jak i innym podmiotom zainteresowanym realizacją projektów w formule PPP

 

MAPPP zajmuje się oceną projektów PPP na etapie przygotowawczym. Podmioty, które kierują zapytanie w stosunku do planowanych projektów, otrzymują opinię od MAPPP, która analizuje poprawność zastosowania procedur oraz rozliczeń finansowych. MAPPP nie ocenia aspektów technicznych zgłaszanych projektów. MAPPP stworzyła matryce, które zapewniają podmiotom publicznym pomoc w przygotowaniu bilansu korzyści przeprowadzenia projektu w ramach PPP. Instytucja ta ocenia aspekty prawno- ekonomiczno- administracyjne uzasadniające wszczęcie procedury prowadzącej do zawarcia umowy PPP. W Polsce nie istnieje analogiczna instytucja publiczna, która opiniowałaby projekty przygotowane w formule PPP.

 

MAPPP jako jednostka ekspercka rządowa obligatoryjnie analizuje, wydaje ekspertyzy i opinie dla projektów planowanych do realizacji przez podmioty rządowe (np. szkoły, szpitale, sektor energetyczny itp.). Projekty planowane przez samorządy terytorialne nie muszą podlegać analizie i są weryfikowane tylko na ich specjalne życzenie. Główne zadania MAPPP

 

  • analiza planowanych projektów PPP w fazie wstępnej (weryfikacja zgodności z zapisami ustawy- spełnienie 3 warunków: pilność, złożoność, efektywność, wstępna analiza finansowa i ekonomiczna, weryfikacja opłacalności i zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP);
  • promocja partnerstwa publiczno-prywatnego oraz partnerów publicznych;
  • weryfikacja i przedstawianie opinii na temat prawodawstwa oraz innych aspektów związanych z PPP;
  • uczestnictwo w komitecie, który ustala gwarancje rządowe dla projektów PPP.

 

MAPPP po wykonaniu analizy i wydaniu stosownej opinii dla planowanych projektów PPP przez instytucje rządowe, przesyła te informacje do Ministra Finansów, który na tej podstawie podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu danego przedsięwzięcia do realizacji w formule PPP.

 

W 2010 r. MAPPP oceniło 35 projektów, w 2011 r. będzie ich około 50. Około połowa ocenianych projektów jest zgłaszane przez władze lokalne. Przykładowo dotyczą one: oświetlenia miasta, podniesienia wydajności energetycznej w gminie, budowy szkół czy infrastruktury sportowej.

 

http://www.economie.gouv.fr/ppp/accueil

Aktualności

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do wyrażenia opinii odnośnie podstawowych założeń realizacji projektu pn.: „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” planowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się