Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› CCIFP

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polscejest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 340 firm francuskich i polskich. Od 17 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Jest stowarzyszeniem pracodawców i samofinansującą się instytucją otoczenia biznesu. Środki na pokrycie działalności statutowej pozyskuje ze składek członkowskich oraz proponowanych usług. Wygenerowany zysk przeznaczony jest na realizację zadań statutowych mających na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce od lat aktywnie wspiera rozwój PPP w naszym kraju organizując od 2004 szereg szkoleń i seminariów na ten temat. W latach 2009-2010 CCIFP zorganizowała cykl konferencji („PPP - Potrzeba, Plan, Projekt”) odbywających się w różnych miastach Polski, podczas których prezentowane były konkretne przykłady realizacji projektów w formule PPP w różnych sektorach. W ramach Francuskiej Izby działa również specjalnie powołana komisja, której członkowie na bieżąco analizują stan realizacji projektów PPP w Polsce i proponują nowe rozwiązania legislacyjne ułatwiające prowadzenie przedsięwzięć w tym modelu.

 

www.ccifp.pl

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się