Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› CCIFP

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polscejest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 340 firm francuskich i polskich. Od 17 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Jest stowarzyszeniem pracodawców i samofinansującą się instytucją otoczenia biznesu. Środki na pokrycie działalności statutowej pozyskuje ze składek członkowskich oraz proponowanych usług. Wygenerowany zysk przeznaczony jest na realizację zadań statutowych mających na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce od lat aktywnie wspiera rozwój PPP w naszym kraju organizując od 2004 szereg szkoleń i seminariów na ten temat. W latach 2009-2010 CCIFP zorganizowała cykl konferencji („PPP - Potrzeba, Plan, Projekt”) odbywających się w różnych miastach Polski, podczas których prezentowane były konkretne przykłady realizacji projektów w formule PPP w różnych sektorach. W ramach Francuskiej Izby działa również specjalnie powołana komisja, której członkowie na bieżąco analizują stan realizacji projektów PPP w Polsce i proponują nowe rozwiązania legislacyjne ułatwiające prowadzenie przedsięwzięć w tym modelu.

 

www.ccifp.pl

Aktualności

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków zaprasza do wyrażenia opinii odnośnie podstawowych założeń realizacji projektu pn.: „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” planowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się