Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› British Polish Chamber of Commerce

British Polish Chamber of Commerce

BPCC - jest izbą gospodarczą, instytucją otoczenia biznesu, organizacją non-profit założoną w 1992 roku w Wielkiej Brytanii jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, po transformacji gospodarczej kraju, jej rolą było wsparcie brytyjskich firm inwestujących na polskim rynku. W 1997 zmieniono nazwę i jej statut, aby stała się izbą bilateralną wspierającą wzajemną wymianę gospodarczą między Wielką Brytanią i Polską. Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków – tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. BPCC to rozbudowana sieć brytyjsko-polskich kontaktów biznesowych, działająca na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej – aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki. Misją i głównym celem izby jest kojarzenie partnerów biznesowych poprzez działania promocyjno-marketingowe oraz organizację prestiżowych wydarzeń, sprzyjających zacieśnianiu więzi gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

 

Partnerstwo w projekcie PPP Nowe perspektywy jest dla BPCC kolejną szansą na wskazanie dobrych praktyk brytyjskich z zakresu PPP.

 

http://www.bpcc.org.pl

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się