Jesteś:O projekcie ›› Partnerzy ›› IGD

IGD

IGD (l’Institut de la Gestion Déléguée – Instytut Delegowania Zarządzania), jest odpowiednikiem polskiej Fundacji Centrum PPP. Stowarzyszenie powstało w 1996 r. z potrzeby zapewnienia większej przejrzystości i transparentności projektom realizowanym w formule PPP, odnowienia dialogu publiczno-prywatnego oraz rozpowszechniania francuskich doświadczeń w Unii Europejskiej i na świecie.

 

IGD stowarzysza podmioty, które promują rozwiązania w formule PPP w tym:

 

  • Radę Założycieli: ponad 40 firm (które finansują działalność IGD, płacąc ustaloną składkę przez okres 5 lat);
  • Radę Pracowników;
  • Radę Biegłych: około 30 biegłych reprezentujących administrację publiczną, samorządy lokalne, zrzeszenia klientów, związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe, itp.

 

Na poziomie operacyjnym, IGD zaangażowane jest na czterech obszarach:

 

Inicjatywa PPP – IGD prowadzi monitoring mający na celu modyfikację prawa i regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym zakresie IGD wraz z MAPPP, utworzył Obserwatorium PPP (Centre d’Expertise Français pour l’Observation des Partenariats Publics Privés CEF-O-PPP czyli Centrum ekspertyzy francuskiej odpowiedzialnej za monitorowanie PPP) oraz uczestniczy w grupach roboczych na temat adaptacji narzędzi zamówień publicznych. W ramach inicjatywy PPP, we współpracy z MAPPP i uniwersytetami, została utworzona Szkoła PPP, która kształci przedstawicieli urzędów państwowych i administracji publicznej w zakresie realizowania kontraktów PPP.

 

Karta Usług Komunalnych - Karta ta kształtuje wskaźniki mające na celu zmierzenie wydajności usług publicznych oraz przedstawia opinie w celu doprowadzenia do wyboru najlepszej formy zarządzania usługami publicznymi.

 

Demokracja lokalna oraz uczestnictwo użytkowników - Udział obywatela w zarządzaniu usługami publicznymi jest istotnym warunkiem trwałości projektu i zrównoważonego rozwoju. W ramach tego obszaru funkcjonują: a) lokalne komisje doradcze, b) konferencje obywatelskie, c) badania poziomu zadowolenia klientów.

 

Karta podstawowych usług - Poprzez dwuroczny program, wspierany przez radę założycieli IGD, karta podstawowych usług ma na celu przekazanie doświadczenia krajom rozwijającym się. Organizowane są czterostronne spotkania z udziałem reprezentantów państwa, jednostek samorządu terytorialnego, operatorów oraz użytkowników celem wspierania akcji zorientowanych na wspólny cel.

 

Szczególnie interesująca i warta przeniesienia na polski grunt jest przygotowana przez IGD Karta Usług Komunalnych, w ramach której zostały stworzone specjalne wskaźniki socjoekonomiczne. Wspomagają one obiektywny wybór metod zarządzania usługami komunalnymi, zapewniają transparentność procesom oraz pozwalają zweryfikować efektywność danych projektów.

 

http://www.fondation-igd.org

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
 
close
Wyloguj się