Jesteś:O projekcie ›› MRPO 

MRPO

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez Zarząd Województwa przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Małopolska jest jednym z pięciu pierwszych województw, które zakończyły negocjacje z KE i których Regionalne Programy Operacyjne zostały podpisane przez komisarz Danutę Hubner na Forum Ekonomicznym w Krynicy 6 września 2007 roku. Na realizację MRPO przeznaczono łącznie 1 790 827 730 euro, z czego 1 290 274 402 euro stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Głównym zadaniem, MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Stopień, w jakim ww. cel zostanie zrealizowany zależy przede wszystkim od inwestycji wzmacniających konkurencyjność regionu, wspierania innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawy środowiska naturalnego i kulturowego.

 

Dla osiągnięcia celu głównego określono dziewięć celów strategicznych, realizowanych poprzez odpowiadające im dziewięć priorytetów MRPO 2007-2013:

 

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

2. Gospodarka regionalnej szansy.

3. Turystyka i przemysł kulturowy.

4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.

5. Krakowski Obszar Metropolitalny.

6. Spójność wewnątrzregionalna.

7. Infrastruktura ochrony środowiska.

8. Współpraca międzyregionalna.

9. Pomoc techniczna.

 

Więcej na www.fundusze.malopolska.pl/Strony/default.aspx

Aktualności

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się