Jesteś:O PPP ›› Przydatne adresy 

Przydatne adresy

Pobierz plik

Projekt systemowy PARP

http://www.ppp.parp.gov.pl

Pobierz plik

Forum PPP

http://forumppp.com.pl/magazyn.php

Pobierz plik

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

http://www.ppp.gov.pl/

Pobierz plik

Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

http://bazappp.mg.gov.pl/

Pobierz plik

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

http://ippp.pl/

Pobierz plik

Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

http://www.centrum-ppp.pl/start,1

Pobierz plik

Portal 3P

http://www.portalp3.pl/

Pobierz plik

PPPortal.pl

http://www.ppportal.pl/

Pobierz plik

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

http://www.zis.krakow.pl

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się