Jesteś:O PPP ›› PPP w Krakowie 

PPP w Krakowie

Gmina Miejska Kraków ma już na swym koncie realizacje inwestycji komunalnych we współpracy z podmiotem prywatnym. W 2009 roku w ramach koncesji na roboty budowlane został zrealizowany podziemny parking pod Placem Na Groblach. Kolejne parkingi podziemne są przygotowywane do pozyskania inwestorów prywatnych. Oprócz inwestycji realizowanych w ramach koncesji czyli tzw. małego PPP, Gmina Miejska Kraków przygotowuje liczne oferty, propozycje dla inwestorów prywatnych z myślą o realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wśród ofert są inwestycje sportowo-rekreacyjne, budynki użyteczności publicznej i in.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane:

 

 

Projekty w realizacji

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią (rozpoczęcie inwestycji: listopad 2014)

 

Inicjatywy ZIS w zakresie ppp

W ramach Gminy Miejskiej Kraków działania związane z partnerstwem publiczno-prywatnym prowadzi także Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotowując oferty inwestycyjne z zakresu obiektów sportowych i rekreacyjnych, które kilkakrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach dotyczących projektów („Dobre praktyki PPP – 2009 oraz konkurs 3P organizowany przez PARP – dwukrotnie 2013 i 2015).

Z inicjatywy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, przy współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, w dniu 4 marca 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „PPP - potrzeba, planowanie, projekt. Partnerstwo Publiczno - Prywatne w sektorze budynków użyteczności publicznej” pod honorowym Patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. Podczas konferencji omówione zostały plany miasta Krakowa dotyczące budowy budynków użyteczności publicznej. Na podstawie konkretnych projektów w zakresie mieszkań komunalnych, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, a także budynku Biura Obsługi Inwestorów pokazane zostały kluczowe aspekty realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Kontynuacją zainteresowania tematyką ppp był, realizowany przez ZIS od lipca 2011 roku do lipca 2014 roku we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, projekt „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo-publiczno prywatne dla Krakowa. To dotychczas jedyny, realizowany przez samorząd i drugi w Polsce − obok projektu systemowego PARP − program o charakterze promocyjnym i edukacyjnym korzystający ze wsparcia Unii Europejskiej, poświęcony w całości tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Obydwa te projekty, oczywiście każdy odpowiednio w swej skali, łączy szereg wzajemnie ze sobą powiązanych działań obejmujących organizację konferencji, seminariów i wizyt studyjnych o charakterze szkoleniowym, wydanie publikacji i prowadzenie różnorodnych akcji promocyjnych.

 

Wśród działań krakowskiego projektu jednym z najbardziej oryginalnych jest pierwszy w Polsce serwis internetowy www.ppp4krakow.pl, poświęcony w całości zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzony przez jednostkę samorządową. Portal odwiedziło w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania ponad 47 tysięcy użytkowników. Wydany w ramach projektu podręcznik PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych to pierwsza w Polsce próba stworzenia kompendium na ten temat. Jest to pierwsze tego typu i zarazem tak obszerne opracowanie na temat stanu infrastruktury sportowej wielkiego miasta. Warto także wspomnieć o zrealizowanej jako podsumowanie działań projektowych międzynarodowej konferencji „PPP rzeczywistość czy fikcja?”, która w ocenie wielu ekspertów z tej dziedziny była jedną z najlepszych pod względem merytorycznym i organizacyjnym konferencji tematycznych zorganizowanych w roku 2012.

 

Przedsięwzięcie ZIS przed ponownym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego

W ramach komponentu analityczno-konsultacyjnego projektu „PPP nowe perspektywy” ogłoszono i przeprowadzono z udziałem doradców pierwsze postępowanie na wybór partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga (sierpień 2013 – wrzesień 2014), które unieważniono, ponieważ kandydat nie złożył ofert, niemniej jednak doświadczenia zdobyte w toku negocjacji z kandydatem i współpracy z zespołem doradców pozwoliły na postawienie kolejnego znaczącego kroku w kierunku wdrożenia projektu PPP. Doświadczenia i dokumentacja z postępowania zostały upublicznione na stronie www.ppp4krakow.pl. Posłużą także jako podstawa do przygotowania kolejnego postępowania dla tej inwestycji (IV kwartał 2015).

Aktualności

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się