Jesteś:O PPP ›› PPP w Krakowie 

PPP w Krakowie

Gmina Miejska Kraków ma już na swym koncie realizacje inwestycji komunalnych we współpracy z podmiotem prywatnym. W 2009 roku w ramach koncesji na roboty budowlane został zrealizowany podziemny parking pod Placem Na Groblach. Kolejne parkingi podziemne są przygotowywane do pozyskania inwestorów prywatnych. Oprócz inwestycji realizowanych w ramach koncesji czyli tzw. małego PPP, Gmina Miejska Kraków przygotowuje liczne oferty, propozycje dla inwestorów prywatnych z myślą o realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wśród ofert są inwestycje sportowo-rekreacyjne, budynki użyteczności publicznej i in.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane:

 

 

Projekty w realizacji

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią (rozpoczęcie inwestycji: listopad 2014)

 

Inicjatywy ZIS w zakresie ppp

W ramach Gminy Miejskiej Kraków działania związane z partnerstwem publiczno-prywatnym prowadzi także Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotowując oferty inwestycyjne z zakresu obiektów sportowych i rekreacyjnych, które kilkakrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach dotyczących projektów („Dobre praktyki PPP – 2009 oraz konkurs 3P organizowany przez PARP – dwukrotnie 2013 i 2015).

Z inicjatywy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, przy współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce, w dniu 4 marca 2010 roku odbyła się ogólnopolska konferencja pn. „PPP - potrzeba, planowanie, projekt. Partnerstwo Publiczno - Prywatne w sektorze budynków użyteczności publicznej” pod honorowym Patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób. Podczas konferencji omówione zostały plany miasta Krakowa dotyczące budowy budynków użyteczności publicznej. Na podstawie konkretnych projektów w zakresie mieszkań komunalnych, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, a także budynku Biura Obsługi Inwestorów pokazane zostały kluczowe aspekty realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Kontynuacją zainteresowania tematyką ppp był, realizowany przez ZIS od lipca 2011 roku do lipca 2014 roku we współpracy z partnerami zagranicznymi z Francji i Wielkiej Brytanii, projekt „PPP nowe perspektywy” – stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo-publiczno prywatne dla Krakowa. To dotychczas jedyny, realizowany przez samorząd i drugi w Polsce − obok projektu systemowego PARP − program o charakterze promocyjnym i edukacyjnym korzystający ze wsparcia Unii Europejskiej, poświęcony w całości tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Obydwa te projekty, oczywiście każdy odpowiednio w swej skali, łączy szereg wzajemnie ze sobą powiązanych działań obejmujących organizację konferencji, seminariów i wizyt studyjnych o charakterze szkoleniowym, wydanie publikacji i prowadzenie różnorodnych akcji promocyjnych.

 

Wśród działań krakowskiego projektu jednym z najbardziej oryginalnych jest pierwszy w Polsce serwis internetowy www.ppp4krakow.pl, poświęcony w całości zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego prowadzony przez jednostkę samorządową. Portal odwiedziło w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania ponad 47 tysięcy użytkowników. Wydany w ramach projektu podręcznik PPP w inwestycjach sportowo-rekreacyjnych to pierwsza w Polsce próba stworzenia kompendium na ten temat. Jest to pierwsze tego typu i zarazem tak obszerne opracowanie na temat stanu infrastruktury sportowej wielkiego miasta. Warto także wspomnieć o zrealizowanej jako podsumowanie działań projektowych międzynarodowej konferencji „PPP rzeczywistość czy fikcja?”, która w ocenie wielu ekspertów z tej dziedziny była jedną z najlepszych pod względem merytorycznym i organizacyjnym konferencji tematycznych zorganizowanych w roku 2012.

 

Przedsięwzięcie ZIS przed ponownym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego

W ramach komponentu analityczno-konsultacyjnego projektu „PPP nowe perspektywy” ogłoszono i przeprowadzono z udziałem doradców pierwsze postępowanie na wybór partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga (sierpień 2013 – wrzesień 2014), które unieważniono, ponieważ kandydat nie złożył ofert, niemniej jednak doświadczenia zdobyte w toku negocjacji z kandydatem i współpracy z zespołem doradców pozwoliły na postawienie kolejnego znaczącego kroku w kierunku wdrożenia projektu PPP. Doświadczenia i dokumentacja z postępowania zostały upublicznione na stronie www.ppp4krakow.pl. Posłużą także jako podstawa do przygotowania kolejnego postępowania dla tej inwestycji (IV kwartał 2015).

Aktualności

Trzy podmioty zostały zakwalifikowane do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy, utrzymania i zarządzania budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie, w ramach PPP. O tym, kto ostatecznie będzie partnerem Miasta w tym przedsięwzięciu dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Sonda

Czy uważasz, że w okresie najbliższych 10 lat Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce stanie się główną formą realizacji inwestycji publicznych?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się