Jesteś:Aktualności ›› Krakowski Szybki Tramwaj w PPP

Krakowski Szybki Tramwaj – IV etap w PPP.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opublikował ogłoszenie zamówieniu na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, a następnie utrzymanie linii tramwajowej w ramach IV etapu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a wybór partnera prywatnego nastąpi w wyniku dialogu konkurencyjnego. Dzięki inwestycji mieszkańcy Krakowa otrzymają dogodne i oczekiwane od lat połączenie komunikacyjne od ulicy Meissnera do Mistrzejowic.

Celem projektu jest wybudowanie nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącego korytarz łączący istniejące elementy sieci tramwajowej. Przewidywany czas trwania kontraktu PPP wynosi ok. 24 lata (w tym ok. 1,5 roku – projektowanie i ok. 2 lata – budowa obiektu, ok. 20 lat – utrzymanie). Wynagrodzeniem dla niego będzie tzw. opłata za dostępność, którą będzie ponosił ZIKiT przez okres ok. 20 lat licząc od momentu uruchomienia linii. Należy dodać, że proponowany model realizacji przedsięwzięcia zakłada, że w całym okresie obowiązywania umowy działki przeznaczone pod budowę i wytworzona infrastruktura będą własnością Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotem dialogu konkurencyjnego będzie szczegółowy podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem oraz ustalenie zasad współpracy (w tym zakres i standardy utrzymania).

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogą składać wnioski do 16 maja 2018 roku.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury wyłonienia partnera prywatnego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu korzysta ze wsparcia niezależnych doradców wyłonionych i sfinansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach działań rządu mających na celu rozwój publiczno-prywatnego w Polsce. Z tej samej pomocy korzysta także Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, który w dniu 4 kwietnia br. ogłosił postępowanie pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

 

Ogłoszenie o postepowaniu (KST IV):

http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/7274-dialog-konkurencyjny-znak-sprawy-2iv2018

 

Więcej informacji na stronie ZIKiT:

http://zikit.krakow.pl/ogolne/219018,1787,komunikat,tramwaj_do_mistrzejowic_na_wyciagniecie_reki.html

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się