Jesteś:Aktualności ›› COI - dialog konkurencyjny

Centrum Obsługi Inwestora – dialog ogłoszony.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił postępowanie o wszczęciu procedury wyłonienia partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, utrzymanie i zarządzanie budynkiem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”.  Wybrany w ramach dialogu konkurencyjnego partner prywatny pozyska środki na budowę i wybuduje, a następnie będzie utrzymywał i zarządzał powstałą infrastrukturą przez okres około 20 lat.

Celem przedsięwzięcia jest poprawia standardów obsługi mieszkańców oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa poprzez skupienie w jednym miejscu wszystkich wydziałów UMK obsługujących proces inwestycyjny. Rozważana jest opcja, że po przeprowadzce do nowej siedziby część opuszczonych przez wydziały budynków, zostanie przeznaczona na sprzedaż (ul. Wielopole 17a, ul. Sarego 4, ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29), a część zostanie zagospodarowana na potrzeby UMK, np. zabytkowy budynek dawnego Ratusza Podgórskiego (Rynek Podgórski 1-2). Po ewentualnej sprzedaży tych budynków Miasto nie tylko zyska środki finansowe, ale – co równie ważne – nie będzie musiało utrzymywać starej i generującej wysokie koszty infrastruktury.

 

Centrum Obsługi Inwestora, zaprojektowane przez włoskiego architekta Claudio Nardiego, planowane jest do realizacji przy ul. Centralnej, naprzeciw budynku ZIKIT. Będzie to  obiekt wolnostojący, składający się z trzykondygnacyjnej części podziemnej (archiwum i dwupoziomowy parking) i części nadziemnej (powierzchnie biurowe, konferencyjne i usługowe) składającej się z różnej wysokości równoległych i geometrycznie różnorodnych brył rozdzielających się na poziomie pierwszego piętra. Powierzchnia terenu objętego projektem wynosi ok. 19 704 m2. Powierzchnia całkowita budynku to ok. 46 697 m2, a jego wysokość do 19.7 m.

 

Po zakończeniu budowy, obiekt będzie utrzymywany  i zarządzany przez partnera prywatnego. Ostateczny zakres umowy (w tym m.in. podział ryzyk, w tym komercjalizacja budynku, wyposażenie i standardy utrzymania, warunki płatności) zostanie określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), z  uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego.

 

Po zakończeniu dialogu komisja prowadząca postępowanie zaprosi podmioty, z którym prowadzony był dialog do złożenia ofert, spośród których w oparciu o zastosowane kryteria zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta. W procedurze wyłonienia przyszłego partnera prywatnego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie korzysta ze wsparcia niezależnych doradców – konsorcjum warszawskich firm: Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. (doradca prawny, lider konsorcjum), Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. (doradca techniczny), Crido Taxand Sp. o.o. (doradca finansowy), których prace nadzoruje i finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zespół doradczy przygotował wcześniej analizy przedrealizacyjne, z których wynika pozytywna rekomendacja dla realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 10 maja 2018 roku.

 

Ogłoszenie o postepowaniu: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96316

 

Informacja na stronie ZIM: http://zim.krakow.pl/centrum-obslugi-inwestora-rusza-dialog-konkurencyjny/

 

 

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się