Jesteś:Aktualności ›› Centrum przy Eisenberga – postępowanie odwołane

Centrum przy Eisenberga – postępowanie odwołane

W postepowaniu pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie”, które miało doprowadzić do wyłonienia partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia biorący udział w negocjacjach Kandydaci nie złożyli ofert. W związku z tym faktem Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jako Podmiot Publiczny prowadzący procedurę informuje, iż postępowanie zostaje odwołane.

Zamówienie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). Natomiast samą procedurę wyboru partnera prywatnego prowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015, poz. 113). Zostało ono ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 024-037870.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie – w dniu 4 kwietnia 2016 r. – wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone przez następujące podmioty: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota oraz  „Go Fit Kraków” Sp. z o.o. w organizacji; Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków.

 

Obydwaj Kandydaci uczestniczyli następnie w trzech rundach negocjacyjnych, podczas których przedstawili własne koncepcje zagospodarowania terenu i modele organizacyjno-prawne, które następnie były poddane dyskusji. Podczas negocjacji omawiano także aspekty techniczne, prawne i finansowe. Negocjacje zakończono 12 grudnia 2016 roku.

 

28 lutego 2017 roku prowadzący postepowanie Podmiot Publiczny skierował do Kandydatów zaproszenie do złożenia ofert wraz z Opisem Warunków Koncesji i wymaganymi załącznikami, w tym z projektem umowy o PPP. Kandydaci mieli 30 dni na złożenie ofert. Termin ich złożenia upłynął w dniu 30 marca 2017 roku.

 

W myśl Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Koncesjodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji. Zgodnie z treścią ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 024-037870 [pkt. VI.2), ppkt.13, tiret 3], Podmiot Publiczny odwołuje postępowanie w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania.

 

Kandydaci nie przesłali oficjalnej informacji podającej przyczyny niezłożenia ofert.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się