Jesteś:Aktualności ›› Zaproszenie do złożenia ofert

Centrum przy Eisenberga: zaproszenie do złożenia ofert

28 lutego br. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosował zaproszenia do złożenia oferty do dwóch firm biorących udział w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga.
 

Postępowanie było prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015, poz. 113z póżn. zm.). Zostało ono ogłoszone w dniu 4 lutego 2016 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 024-037870.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 4 kwietnia wpłynęły dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone przez dwa podmioty: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A., ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota oraz  „Go Fit Kraków” Sp. z o.o. w organizacji; Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków.

 

Obydwie firmy uczestniczyły następnie w trzech rundach negocjacyjnych, podczas których kandydaci przedstawili własne koncepcje zagospodarowania terenu i modele organizacyjno-prawne, które następnie były poddane dyskusji. Podczas negocjacji omawiano także aspekty techniczne, prawne i finansowe. Negocjacje zakończono 12 grudnia 2016 roku.

 

Zaproszenie do złożenia ofert otwiera kolejny etap postępowania. Wraz z zaproszeniem do Kandydatów skierowano Opis Warunków Koncesji wraz z załącznikami, w tym z projektem umowy o PPP. Kandydaci mają 30 dni na złożenie ofert. Przewidziany w zaproszeniu termin ich złożenia upływa w dniu 30 marca 2017 roku.


 

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się