Jesteś:Aktualności ›› Centrum przy Eisenberga – zakończenie negocjacji

Centrum przy Eisenberga – zakończenie negocjacji

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki chcą osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

Eisenberga3

W odpowiedzi na opublikowane z początkiem lutego br. ogłoszenie o koncesji, w dniu 4 kwietnia 2016 roku wpłynęły dwa wnioski, złożone przez: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A oraz „Go Fit Kraków” Sp. z o.o. Od początku czerwca do końca pierwszej dekady grudnia przeprowadzono trzy rundy negocjacyjne, podczas których kandydaci przedstawili własne koncepcje zagospodarowania terenu i modele organizacyjno-prawne, które następnie były poddane dyskusji. Podczas negocjacji omawiano także aspekty techniczne, prawne i finansowe.

 

Obecnie Podmiot Publiczny wspierany przez zespół doradczy prowadzi prace nad przygotowaniem Opisu Warunków Koncesji i innych dokumentów, które zostaną przekazane Kandydatom na początku 2017 roku wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

 

Kandydaci będą mieli 30 dni na przygotowanie i złożenie swych ostatecznych propozycji. Następnie Komisja Negocjacyjna, w oparciu o określone kryteria dokona oceny złożonych ofert, także pod kątem spełniania warunków określonych w postępowaniu. Z podmiotem, którego oferta spełni warunki, a także uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP).

 

Przypomnijmy, że obecnie rozważana koncepcja to stworzenie kompleksu łączącego funkcje rekreacyjne nawiązujące do tradycji miejsca − zewnętrzny basen rekreacyjny z mokrym placem zabaw – z uzupełniającą sferą usług komercyjnych, takich jak: fitness, SPA czy rehabilitacja. Podczas negocjacji Kandydaci oszacowali przybliżony koszt inwestycji na ok. 65 mln zł.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się