Jesteś:Aktualności ›› Z wizytą we Lwowie

Samorządowa inicjatywa PPP. Z wizytą we Lwowie.

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. kilkuosobowa delegacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w towarzystwie 2 ekspertów z warszawskiego Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odwiedziła Lwów. Wizyta odbyła się w ramach projektu partnerskiego „Polsko-niemiecko-ukraińska Inicjatywa PPP” zainicjowanego i realizowanego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z urzędami miejskimi Norymbergi i Lwowa.

4 (Large)

Wizyta miała na celu rozszerzenie dotychczasowej współpracy partnerskiej miast o nową dziedzinę, pogłębienie i transfer wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk. Ze strony partnera ukraińskiego wizytę koordynowała p. Yaryna Soroka z Biura Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Inwestycji. W składzie delegacji polskiej znaleźli się członkowie Zespołu Zadaniowego ds. realizacji inwestycji PPP z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz eksperci Instytutu PPP z Warszawy, mający wieloletnie doświadczenia w tej dziedzinie, także w realizacji różnorodnych projektów z podmiotami z Ukrainy.

 

W tematykę finansów, potrzeb inwestycyjnych i trendów rozwojowych miasta Lwowa wprowadziła p. Viktorya Dovzhyk, p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Gospodarczej. Rozwój miasta w znacznym stopniu ograniczają niedobory w infrastrukturze komunikacyjnej i transportowej, a także w zakresie gospodarki komunalnej. Potrzeby są ogromne, a możliwości finansowe ograniczone. Dopiero od kilku lat rozwijane są projekty inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju w zakresie infrastruktury transportowej i tworzenia parków przedsiębiorczości. Urzędnicy miejscy starają się przyciągnąć inwestorów do sektorów kluczowych tak, aby stymulować dalszy rozwój miasta. Z perspektywy rozwoju ruchu turystycznego, ale także dla poprawy życia mieszkańców, istotne znaczenie mają udrożnienie sieci drogowej i modernizacja transportu miejskiego, stworzenie systemu gospodarki odpadami oraz inwestycje w sektorze turystyki kongresowej. W realizacji części tych planów pomocna może okazać się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Lwów z myślą o tej formie realizacji zadań publicznych przygotowało, jak dotąd, dwie propozycje: koncepcję budowy centrum kongresowego oraz projekt budowy parkingu publicznego. Podczas spotkania propozycje te przedstawili Lina Ostapchuk, Dyrektor Biura Kongresów oraz Yulian Chaplinsky, Dyrektor Wydziału Inżynierii Budynków, Transportu i Architektury. W dalszej części dyskusji uczestniczył także Oleksandr Kobzarev, Dyrektor Kancelarii Mera Lwowa. Poza problematyką dotyczącą infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i turystycznej wiele miejsca, z uwagi na jakże aktualny i tragiczny problem płonącego wysypiska śmieci we Lwowie, poświęcono tematyce gospodarki odpadami. Specjaliści z Krakowa i eksperci z Warszawy przytoczyli przykłady udanych praktyk realizowanych w tym zakresie w polskich miastach, w tym także projekty ZPGO w Krakowie (koncesja na usługi) oraz spalarni w Krakowie i w Poznaniu (ten ostatni realizowany w formule PPP).

 

W kolejnym spotkaniu, podjęto próbę porównania obowiązującego prawodawstwa, struktury projektów i rynków PPP na Ukrainie z sytuacją w Polsce. Poza delegacją polską w spotkaniu uczestniczyli specjaliści z różnych wydziałów lwowskiego magistratu i spółek miejskich (Lvivelektrotrans, Lvivavtodor) i delegaci Rady Miejskiej Lwowa, a także ekspert niezależny – Dmytro Yakymets (Jabko Consulting), który przedstawił prezentację wprowadzającą w realia ukraińskie. W zakresie prawodawstwa kwestie partnerstwa publiczno prywatnych reguluje 5 aktów normatywnych: Konstytucja Ukrainy, Kodeks cywilny, Kodeks gospodarczy i Ustawa o partnerstwie Publiczno-Prywatnym z 2010 roku (zmieniona w 2015 roku) oraz szereg ustaw regulujących kwestie koncesji z lat 2009-2011(4) wraz ze szczegółowymi rozporządzeniami właściwych ministrów. Jak dotąd zawarto 177 umów, w tym 146 to projekty koncesyjne i 31 z zakresu tzw. wspólnej działalności: Aż 112 zawartych umów dotyczyło utylizacji odpadów w szerokim znaczeniu, 30 - uzdatniania wody i wodociągów, 15 w zakresie budownictwa i infrastruktury. W obwodzie lwowskim aktualnie realizowane są 2 projekty. O rynku PPP w Polsce oraz o projektach parkingowych i car sharing opowiadali eksperci Instytutu PPP - Bartosz Korbus i Adam Jędrzejewski. Przedstawione prezentacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem strony ukraińskiej wywołując lawinę pytań i niekończącą się dyskusję.

 

Podczas wizyty delegacja polska w towarzystwie Maksyma Kurko z Wydziału Inżynierii Budynków i Architektury miała okazję odwiedzić kilka lokalizacji w centrum miasta, gdzie mają powstać parkingi (docelowo w całym mieście planowanych jest aż 37 parkingów). Na zakończenie wizyty delegacja polska odwiedziła wybudowany na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 stadion piłkarski Arena Lwów, po którym oprowadzali Serhiy Kovanets (Główny ekspert ds. Kultury Rekreacji i Sportu) oraz Oleksiy Semeniuk (Dyrektor Handlowy). Delegacja miała okazję zapoznać się ze specyfiką zarządzanego przez państwową spółkę «Sports Arenas of Ukraine» stadionu, w tym z jego wykorzystaniem, parametrami użytkowymi, promocją i komercjalizacją obiektu.

 

Wynikające z uwarunkowań historycznych wieloletnie zaniedbania i rosnące oczekiwania społeczeństwa powodują, że głód infrastruktury na Ukrainie jest szczególnie dotkliwy. Problemy te dotykają także i Lwowa, który i tak na tle całego kraju wypada całkiem dobrze, biorąc pod uwagę już zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Brak środków budżetowych oraz stosunkowo niewielki udział środków pomocowych z UE czynią z partnerstwa publiczno-prywatnego atrakcyjne narzędzie, które może być zastosowane wszędzie tam, gdzie podmiot prywatny byłby skłonny przejąć na siebie pewne ryzyka związane z realizacją przedsięwzięcia. W tym kontekście transfer doświadczeń pomiędzy miastami partnerskimi, prezentacja dobrych praktyk, a także wzmocnienie historycznych więzi poprzez nawiązanie stałych i profesjonalnych kontaktów jest dla obydwu stron szczególnie cenne.

 

Wizyta we Lwowie miała także na celu przygotowanie planowanej na październik wizyty reprezentantów lwowskiego magistratu w Krakowie, podczas której zaplanowano prezentację krakowskich projektów PPP, wizytacje obiektów i międzynarodowe seminarium z udziałem reprezentantów niemieckich z Miasta Norymbergi, które także jest partnerem „Polsko-niemiecko-ukraińskiej samorządowej Inicjatywy PPP”.

 

Projekt „Polsko-niemiecko-ukraińska Inicjatywa PPP” jest dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.fwpn.org.pl).

 

tekst: MPA, zdjęcia: EKU i PCH

1 (Large)

2 (Large)

3 (Large)

4 (Large)

5 (Large)

6 (Large)

7 (Large)

8 (Large)

9 (Large)

10 (Large)

11 (Large)

12 (Large)

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się