Jesteś:Aktualności ›› Powtórne ogłoszenie procedury wyboru partnera prywatnego

Centrum przy Eisenberga - wszczęcie procedury wyboru partnera prywatnego.

2016-02-04

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił ponownie rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”. Zamierzenie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu zlokalizowanego na Osiedlu Oficerskim w dzielnicy Grzegórzki, który ma powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

eisenberga

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzone będzie na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) oraz ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

 

Podmioty zainteresowane partnerstwem mają aż 45 dni − od momentu ukazania się ogłoszenia − na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie procedura przewiduje etap negocjacji, w którym dyskusji będą poddane wszystkie aspekty przedsięwzięcia, w tym zagadnienia funkcjonalne, prawne, finansowe i techniczne. Do negocjacji zostaną dopuszczone wszystkie zainteresowane podmioty, które złożą prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganą w postępowaniu dokumentacją. Po negocjacjach, które mogą potrwać nawet kilka miesięcy, kandydaci zostaną poproszeni o złożenie ofert. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z przewidywaniami, wybór partnera prywatnego i podpisanie umowy nastąpią jeszcze w tym roku.

 

Założono, że etap projektowania i robót budowlanych trwać będzie do 30 miesięcy od daty zawarcia Umowy o PPP, natomiast okres eksploatacji powstałej infrastruktury, w tym pobieranie pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, będzie wynosił do 30 lat, o ile w toku negocjacji Kandydaci nie uzasadnią, iż okres ten powinien być dłuższy.

 

Głównym celem Podmiotu Publicznego (Gminy Miejskiej Kraków) jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa i turystom dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej oraz zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej, która przed laty stanowiła popularne miejsce letniej rekreacji (tzw. basen Polfy, później OSiR Krakowianka). W opracowanej przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie koncepcji zakłada się przywrócenie w tej lokalizacji funkcji rekreacyjnych i sportowych wraz z ich uzupełnieniem funkcjami towarzyszącymi. W ramach rewitalizacji obszaru powstanie nowoczesna infrastruktura rekreacyjno-sportowa uwzględniająca zarówno potrzeby mieszkańców, jak i przesłanki rynkowe przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu świadczonych usług.

 

W związku z powyższym, przewiduje się, iż planowane Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie, będzie składało się z części publicznej, obsługującej użytkowników sezonowej infrastruktury rekreacyjnej oraz ze strefy komercyjnej, która zapewni dostęp do zróżnicowanych usług rekreacyjno-sportowych w ramach oferty całorocznej. W ślad za powyższymi założeniami przewiduje się stworzenie kompleksu łączącego funkcje rekreacyjne nawiązujące do tradycji miejsca (zewnętrzny basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz brodzikiem i mokrym placem zabaw) z uzupełniającą sferą usług komercyjnych (np. fitness, Spa, rehabilitacja, ewentualne zaplecze hotelowe i in.) Zakres przedsięwzięcia będzie jednak przedmiotem negocjacji z kandydatami i od wyników tych negocjacji zależeć będą także ostateczne koszty inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu są dostępne na stronie internetowej ZIS: http://www.zis.krakow.pl/ogloszenie-o-koncesji-na-roboty-budowlane-nz27412016aszp

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 21 marca 2016 roku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się