Jesteś:Aktualności ›› Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii

20 12 2011 r.

W dniach 24–29 października 2011 roku delegacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wzięła udział w drugim wyjeździe studyjnym organizowanym w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”. Celem podróży był tym razem Londyn, gdzie zapoznano się z brytyjskimi doświadczeniami PPP.

Program wizyty przewidywał spotkania z przedstawicielami firmy doradczej PwC (dawniej: PricewaterhouseCoopers), którzy podzielili się swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w trybie PPP, a także zapoznanie się z wybranymi obiektami sportowymi Londynu, w tym również z będącym obecnie w ostatniej fazie budowy centrum olimpijskim, realizowanym na potrzeby mających się odbyć w przyszłym roku w Londynie Igrzysk Olimpijskich.

Spotkania, odczyty, prezentacje przygotowane i przedstawione w siedzibie PwC przybliżyły pracownikom ZIS specyfikę formuły PPP w Wielkiej Brytanii, a także bogate doświadczenia tej firmy zebrane także podczas przygotowania polskich projektów infrastrukturalnych. Należy nadmienić, iż firma doradcza PwC jest jedną z czterech największych na świecie firm konsultingowych, zatrudniającą ponad 175 000 pracowników na całym świecie, a jej przychód za rok obrachunkowy 2011 wyniósł 29,2 mld USD (źródło:www.pwc.pl). W zakresie PPP firma doradzała m.in. przy budowie portu lotniczego w Newcastle, budowie jednej z linii metra w Londynie oraz przy budowie centrów sportowo-rekreacyjnych, jak np. projekt Rotherham Leisure obejmujący budowę basenów, urządzeń wypoczynkowych i biur dla administracji lokalnej.

Prelegenci wskazywali, że w formule PPP w Wielkiej Brytanii są realizowane raczej projekty duże, których wartość przekracza 20 milionów funtów. Wskazywali też na pozytywne aspekty realizacji inwestycji w tym trybie takie jak: otwarcie dostępu do kapitału prywatnego, oszczędności środków publicznych, transfer ryzyka na partnera prywatnego, podniesienie standardu świadczonych usług poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii przez partnerów prywatnych. Cechą charakterystyczną, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, jest minimalny udział Państwa w przygotowaniu inwestycji, różniący się znacznie od doświadczeń chociażby francuskich, gdzie organy administracji rządowej udzielają znacznego wsparcia partnerom poprzez utworzenie np. funduszu gwarancyjnego, przyznawanie dotacji pochodzących z budżetu centralnego wspierające rozwój inwestycji, a także pomoc w zakresie negocjacji i przygotowania umów PPP.

W czasie prelekcji przedstawiona została również inwestycja w sektorze sportowo-rekreacyjnym, w której przygotowaniu uczestniczyło PWC, realizowana w formule PPP. Przygotowywana w Singapurze inwestycja „Appendix - Singapore Sportshub" o szacowanej wartości 1,85 bln USD jest największym na świecie projektem realizowanym w formule PPP w zakresie infrastruktury sportowej. Utworzona spółka celowa „Singapore Sports Hub Consortium" (SSHC) na mocy zawartej na okres 25 lat umowy koncesyjnej będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, budowę, uzyskanie finansowania i zarządzanie wybudowanymi już obiektami. Według założeń zysk powstały z funkcjonujących obiektów będzie dzielony pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Całość kosztów inwestycji będzie pokryta z kredytów udzielonych przez konsorcjum 11 banków, a częściowo z krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez 4 banki do czasu pozyskania finansowania dla całości inwestycji.

Poza pozyskaną wiedzą teoretyczną, przedstawiciele ZIS zapoznali się z funkcjonującymi już obiektami sportowymi oraz z przygotowywanym na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku centrum olimpijskim. Istotnym zagadnieniem, na które zwracali uwagę nasi rozmówcy była intensyfikacja zysków jakie mają przynosić funkcjonujące obiekty. Oprócz podstawowego przeznaczenia jakim jest organizowanie imprez sportowych, dodatkowe przychody pochodzą np. ze sprzedaży lóż, funkcjonujących na obiektach sklepów, restauracji, a także ze sprzedaży praw do nazwy obiektów. Podczas wizyty w centrum olimpijskim podkreślano, iż równie ważnym zagadnieniem jak sprawne przeprowadzenie zaplanowanych zawodów olimpijskich, jest efektywne wykorzystanie zbudowanej infrastruktury po zakończeniu olimpiady. Umieszczenie centrum w dzielnicy Stradford pozwoliło zrewitalizować jedną z najbardziej zdegradowanych części Londynu. Niektóre obiekty zostaną zaadoptowane na mieszkania i inne obiekty użyteczności publicznej. Budowany z myślą o Igrzyskach Olimpijskich stadion zostanie natomiast przebudowany i przekazany jednemu z klubów piłkarskich.

Doświadczenie zebrane podczas pobytu w Londynie z pewnością zostanie wykorzystane w trakcie przygotowania inwestycji realizowanych w formule PPP przez Gminę Miejską Kraków.

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii przewidziana w projekcie „PPP nowe perspektywy" była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Współorganizatorem niniejszej wizyty była Brytyjsko - Polska Izba Handlowa z siedzibą w Londynie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola wymagane

Sonda

Czy Twoim zdaniem samorządy otrzymują wystarczające wsparcie od administracji centralnej w zakresie przygotowywania i wdrażania projektów PPP?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Trudno powiedzieć

Partnerzy

 
close
Wyloguj się